SOM MENTOR KAN DU
HJÄLPA ANDRA ATT
VÄXA SIG STARKARE

I den grekiska mytologin var Mentor den omskrivna hjälten Odysseus vän och rådgivare. Idag står hans namn för en pålitlig vän, rådgivare eller lärare.

Att få vara en annan människas personliga coach, samtalspartner eller bollplank är ett av de mest stimulerande uppdragen man kan få, och för de allra flesta adepter upplevs tillgången till en mentor som en oerhörd styrka vad gäller personlig utveckling.

I mina kontakter med unga människor och blivande entreprenörer ser jag att det finns ett stort behov av mentorer och därför kommer Tankens Trädgård även att bli mötesplats för både mentorer och adepter.