I VÅRT "VÄXTHUS"
SKA NYA IDÉER GRO
OCH FÅ LYFTKRAFT

 

Det bästa sättet att få nya idéer och växa är att ge dem en bra grogrund och rätt miljö. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en "plantskola/växthuset" på Bjäre. Tillsammans med näringsliv, organisationer, kommuner, universitet/högskolor och gymnasieskolor undersöker vi just nu möjligheterna att samla kunskap och innovativa, kreativa idéer på ett och samma ställe.

Tillsammans blir vi starkare och kan göra skillnad!

En "plantskola/växthuset" i NV Skåne och södra Halland är en unik möjlighet för att stärka en framgångsrik framtid i regionen. Både som besöksmål och arbetsplats.