LÄSVÄRDA
RAPPORTER AV
UNG KOMPETENS

FOKUS NÄTVERK

En fokusgruppstudie om mentorskap och nätverksform.

Marie Erlandsson, Frida Tiverman och Mattias Tranberg från Institutionen för Psykologi vid Lunds Universitet har gjort studien som nu finns att läsa här. Studien genomfördes under hösten 2014 på uppdrag av Ingrid Thuresson, Bjäre PrAkademi.

Läs hela rapporten här: