Match-making

Match-making

Ett enkelt sätt att hitta rätt kompetens
Behöver du som student en praktikplats?
Behöver ditt företag ung kompetens för en kortare tid?
Oavsett vilket kan vi hjälpa dig!
Tankens Trädgård erbjuder match-making mellan studenter och företag.

Kontakta Ingrid Thuresson för mer information.
in.thuresson@telia.com