TILLSAMMANS
BLIR VI ALLA
STARKARE

Tankens Trädgård startades som ett nätverk redan 2004.
Vår vision då var att skapa en mötesplats för kreativa kvinnor där de kunde finna inspiration till ett framgångsrikt företagande. Idag inkluderar vi alla kreativa personer i vårt nätverk, såväl unga studenter och blivande entreprenörer som erfarna företagare och framgångsrika innovatörer.

Tillsammans blir vi alla starkare. De ungas nyfikenhet och kunskap om ny teknik och nya idéer kan inspirera de mer erfarna till att hitta lösningar och nya innovationer, samtidigt som de etablerade kan dela med av sina erfarenheter för att skapa framgångsrika lösningar.

I Tankens Trädgård möts olika kompetens och det mest skiftande erfarenheter. Det är ett nätverk för alla som söker inspiration både av likasinnade och helt nya tankar och idéer.

Välkommen!