VÄXTHUS BJÄRE
--ETT SAMVERKANS-PROJEKT

Växthus Bjäre var ett samverkansprojekt för studenter, företagare och mentorer i NV Skåne. Projektägare var föreningen Tankens Trädgård som då var ett affärsnätverk för kvinnors företagande  i samarbete med skolor, högskolor och universitet.

Syftet med Växthus Bjäre var att:
• skapa arenor för blivande och etablerade företagare,
• presentera och pröva nya affärsidéer,
• skapa kontakter för studenter för att ge dem nya nätverk, möjlighet till arbetstillfällen eller nya företag,
• utveckla en webbaserad mötesplats för praktik/examensarbeten/rekrytering.

Projekttid: 1 januari 2010 - 31 december 2011.

Samarbetspartner i Växthus Bjäre: