TANKENS
TRÄDGÅRD
FRAM TILLS NU...

Tankens Trädgård startade 2004 som  ett affärsnätverk och Lokalt ResursCentrum för kvinnors företagande i Nordvästra Skåne. Visionen var att skapa en mötesplats för kreativa kvinnor där man finner inspiration till ett framgångsrikt företagande.

Målet var när vi startade:
• att synliggöra kvinnors företagande lyfta fram kvinnligt ledarskap och affärsidéer
• att arbeta för att kvinnors kompetens tillvaratogs
• att uppmuntra kvinnor att ta samhällets resurser i anspråk
• att arbeta för en jämställda arbetsmarknad och ett jämställt näringsliv

Eftersom att möten mellan människor inspirerar till nya affärskontakter, skapar trygghet och samhörighet arrangerade vi en rad olika aktiviteter och kurser. Vi ansåg då, precis som nu, att balansen
mellan yrkesliv och privatliv var viktig. Därför erbjöd vi även kurser i personlig utveckling som ett verktyg för att få privatliv och företagande att växa i harmonisk takt.

(En del av våra större projekt ser du här på sidan till höger.)
 

TIDIGARE PROJEKT I TANKENS TRÄDGÅRD

Sedan jag initierade och startade nätverket Tankens Trädgård 2004 har jag varit projektledare för ett antal projekt i Tankens Trädgårds regi:

  • Praktik i Företag 2012
  • Växthus Bjäre 2010-2011
  • Växa med ditt företag 2010
  • Businessweek, 2009
  • Design och kommunikation, 2008-2009
  • Mentorsprojekt 2006-2007
  • Styrelseprojekt 2006-2007
  • Coachingprojekt 2005
  • Kraftprojekt 2004-2005