I TANKENS TRÄDGÅRD
VÄXER IDÉERNA


 

Detta är TANKENS TRÄDGÅRD®

Sedan 2004 har TANKENS TRÄDGÅRD varit en mötesplats för kreativa idéer som gett inspiration till framgångsrikt företagande.
Under åren har vi genomfört flera projekt där vi lyft fram kvinnligt ledarskap och affärsidéer. Samtidigt som vi har arbetat för en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt näringsliv.

Under åren har vi gjort flera stora framsteg när det gäller att lyfta fram ledarskap och affärsidéer, men vi har fortfarande en lång väg att gå.Därför drar vi återigen igång TANKENS TRÄDGÅRD som en levande mötesplats för samtal, nätverksbyggande, utbildning, mentorskap och förhoppningsvis ett inspirerande utvecklingskontor, "en plantskola eller växthus" för innovation och entreprenörskap.
Välkommen till min trädgård!
Ingrid Thuresson

NÄTVERK

TANKENS TRÄD- GÅRD har sedan flera år tillbaka ett stort nätverk av kunniga entrepre- nörer i nordvästra Skåne och södra Halland. Läs mer

MENTORSKAP

Att få vara en annan människas person- liga coach, samtals-partner eller boll- plank är ett av de mest stimulerande uppdragen man kan få. Läs mer

"VÄXTHUSET"

Det bästa sättet att få nya idéer att växa är att ge dem en bra grogrund och rätt miljö. Därför arbetar vi aktivt för att skapa ett utvecklingskontor på Bjäre. Läs mer